-----------------------------

نرم افزار معدن, زمین شناسی, آموزش زبان انگلیسی, نرم افزارهای کاربردی ENVI - دانلود و معرفی نرم افزار های معدنی
 

دانلود و معرفی نرم افزار های معدنی

نرم افزار معدن, زمین شناسی, آموزش زبان انگلیسی, نرم افزارهای کاربردی

ENVI
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩  

نرم افزار ENVI 4.6 یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای سنجش از دور و کار با تصاویر ماهواره ای می باشد. کلمه Envi کوتاه شده عبارات The Environment For Visualizing Images می باشد و این نام برای سیستم نرم افزاری متحول و پیشرفته ای جهت پردازش تصاویر استفاده شده است. آنچه در ابتدا می بایست بدانید این است که نرم افزار ENVI جهت انجام و اجرای برخی از نیازهای خاص به خصوص استفاده از داده های ماهواره ای طراحی شده است. در این نرم افزار مشاهده اطلاعات بصورت کامل و جامع، همچنین آنالیز و پردازش تصاویر در ابعاد و اندازه های مختلف به نحوی کاملا کاربرپسند ارائه می شود.

یکی از قابلیت های مهم ENVI که آن را درمیان نرم افزارهای مشابه جهت پردازش تصاویر بی همتا نموده است این ویژگی است که این نرم افزار تکنیک های باندی(Band-Based) و فایلی (File-Based) را با توابع نرم افزاری توسعه یافته (interactive functions)ترکیب می کند. وقتی که یک فایل اطلاعاتی داخل نرم افزار باز می شود، باندهای آن بصورت یک لیست بصورتی ذخیره می شود که بتوان بوسیله کل توابع سیستم به آن دسترسی پیدا کرد.

نرم افزار ENVI برای کاربران خود قابلیت های آنالیز بی نظیری را فراهم آورده است،که از طریق این پنجره ها قابل دستیابی است. قابلیت های تطابق دینامیکی چند گانه ENVI به آسانی امکان مقایسه بین تصاویر در نمایشگرهای چند گانه را میسر می سازد ( (link displays همچنین قابلیت استفاده از استخراج و پیوند همزمان پروفیلهای طیفی-مکانی جهت پردازش اطلاعات ابر طیفی (Hyperspectral) و چند باندی (multispectral) به کاربران راه های جدیدی جهت مشاهده اطلاعات در ابعاد وسیع و مختلف می دهد.

نرم افزار ENVI یکی از نرم افزارهایی است که برای تفسیر تصاویر ماهواره ای استفاده می شود.نرم افزار ENVI برای کاربران خود قابلیت های آنالیز بی نظیری را فراهم آورده است،که از طریق این پنجره ها قابل دستیابی است. قابلیت های تطابقدینامیکی چند گانه ENVI به آسانی امکان مقایسه بین تصاویر در نمایشگرهای چند گانهرا میسر می سازد.


قابلیت ها و مزایای نرم افزار ENVI :
یکیاز قابلیت های مهم ENVIکه آن را درمیان نرم افزارهای مشابه جهت پردازش تصاویر بیهمتا نموده است_ این ویژگی است که این نرم افزار تکنیک های باندی(Band-Based) وفایلی (File-Based) را با توابع نرم افزاری توسعه یافته (interactive functions)ترکیب می کند. وقتی که یک فایل اطلاعاتی داخل نرم افزار باز می شود،باندهای آن بصورت یک لیست بصورتی ذخیره می شود که بتوان بوسیله کل توابع سیستم بهآن دسترسی پیدا کرد.

اگر فایلهای گوناگون و متعدد باز شوند باندهای مربوط به انواعمختلف اطلاعات می توانند به عنوان یک گروه پردازش شوند ENVI این باندها را بصورتپنجره های نمایش 8 یا 24 بیتی نمایش می دهند. گروههای پنجره های نمایش Envi شامل یکپنجره نمایش تصویر اصلی(main Image window)؛ یک فایل پنجره بزرگنمایی(zoom window) و یک پنجره نمایش مرورگر(scroll window) می باشد هر کدام از این پنجره ها قابلتغییر از نظر اندازه می باشند

نرم افزار ENVI برای کاربران خود قابلیت های آنالیز بی نظیریرا فراهم آورده است،که از طریق این پنجره ها قابل دستیابی است. قابلیت های تطابقدینامیکی چند گانه ENVI به آسانی امکان مقایسه بین تصاویر در نمایشگرهای چند گانهرا میسر می سازد ( (link displays همچنین قابلیت استفاده از استخراج و پیوند همزمانپروفیلهای طیفی-مکانی جهت پردازش اطلاعات ابر طیفی (Hyperspectral) و چند باندی (multispectral) به کاربران راه های جدیدی جهت مشاهده اطلاعات در ابعاد وسیع ومختلف می دهد. نرم افزار ENVI همچنین با داشتن ابزارهای توسعه یافته وپیشرفتهمشاهده و آنالیز اطلاعات برداری و GIS را امکان پذیرمی سازد. قابلیت های استانداردیهمچون Contrast Streching، پلاتهای 2 بعدی از انعکاس امواج (2- dimensional Scatter plots) تلفیق داده ها وباندها تنها تعداد کمی از توابع مهم قابل دسترس برای کاربران ENVI است.
محیط گرافیکی قدرتمند دیداری ENVI بوسیله کتابخانه جامعی ازالگوریتهای پردازشی تکمیل شده است ENVI تمامی توابع پردازش تصویر اصلی بصورت یکمحیط گرافیکی کاربری (Point and Click) شامل می شود . به دلیل وجود همین محیطگرافیکی فعال، استفاده از بسیاری از توابع در این نرم افزار بسیار آسانتر از دیگرنرم افزار های مشابه است توابع انتقال اطلاعات (Data transforms)، فیلتر کردن داده (Filtening)، طبقه بندی (Classification) و ثبت زمینی (registeration) و تصحیحهندسی ابزارهای آنالیز طیفی ، ابزارهای استفاده از اطلاعات رادار و .... ازجمله اینتوابع هستند. برای نرم افزار ENVI محدودیتی از نظر باندهای طیفی که می خواهند موردپردازش قرار گیرند وجود ندارند. بنابراین انواع داده های چند طیفی (multispectrat) و ابر طیفی(Hgperspectral) می تواند به راحتی در ENVI مورد استفاده و پردازش قرارگیرند. همچنین این نرم افزار دارای توابع پیشرفته جهت پردازش و آنالیز انواع دادههای رادار می باشد.
درس گیری ENVI هنگامی وجود دارد که اطلاعات وارده دارایمشکلاتی چون وارد کردن اطلاعات غیر استاندارد ، مشاهده نمودن و آنالیز تصاویر بزرگو فورمتهای نا شناخته ای از اطلاعات (Plugin afunction ) و جهت آنالیز بوسیلهکاربران استفاده شود. و با پر کردن اطلاعات توسط این کاربران این قابلیت وجود داردکه مشکل برطرف شود. نرم افزار ابزارهای مشخص و لازم را برای پردازش تصویر تحت نظم وترتیب خاصی داراست . همچنین این نرم افزار با داشتن انعطاف پذیری کامل به کاربراناین اجازه را می دهد تا با تدابیر و استرا تژیهای مختلف اطلاعات خود را آنالیز واجرا نمایند.

کاربرد معدنی
داده‌های چندباندی و مختلف سنجش از دور با استفاده از این نرم‌افزار پتانسیل زیادی برای کاربرد در شاخه های مختلف زمین‌شناسی دارند. امروزه دورسنجی و GIS در سنگ‌شناسی، ژئومورفولوژی، زمین‌شناسی ساختمانی، اکتشاف کانسارها و نفت، ژئوتکنیک، اکشتاف آب‎های زیرزمینی و تحقیقات زیست‌محیطی استفاده می شود. برای مطالعه در مورد کاربردهای این دانش در زمین‌شناسی و معدنی می توان به آثار محققانی مثل سیگال و گلیسپای (Seigal and Gillespie, 1980) ویلیامز (Williams, 1993) دراری (Drury, 1987)، گوپتا (Gupta, 2003)، بونهام-کارتر (Bonham- Carter, 1994)، لگ ( Legg, 1995)، سابینز (1997)، جنسن (2000) و پراست (2001) مراجعه کرد. در ادامه به کاربرد سنجش از دور در اکشتاف مواد معدنی پرداخته می شود، که در بسیاری موارد از نرم‌افزار ENVI جهت تفسیر تصاویر ماهواره‌ای استفاده می شود.

 

 

الف) سنگ‌شناسی: با استفاده از این نرم‌افزار و از روی داده‌های ماهواره‌ای می توان اطلاعاتی در مورد ترکیب سنگ‌ها و کانی‌هایی که روی سطح زمین هستند و به طور کامل توسط گیاهان پوشیده نشده‌اند، به دست آورد. که یکی از این روش‌ها شناخت باندهای جذب و به طور کلی طیف انواع سنگ‌ها و کانی‌هایی است که توسط سنجنده‌های مختلف به دست می آید.
همچنین برای مطالعات ژئوبوتانی و ارتباط ان با ویژگی‌های ژئوشیمیایی انواع سنگ‌ها و خاک‌ها استفاده می شود.
اطلاعات سنگ‌شناسی که بر روی تصاویر ماهواره‌ای توسط نرم‌افزار ENVI قابل تشخیص است عبارتند از : خاستگاه زمین‌شناسی عمومی، هوازدگی سطحی، سیستم آبراهه ای، اشکال ساختاری، خاک، پوشش گیاهی و خصوصیات طیفی و ... که می توانند در تفکیک واحدهای سنگ‌شناسی خاص کمک کنند ولی در تشخیص تمام انواع واحدهای سنگ‌شناسی کافی نیستند. شناخت واحدهای سنگ‌شناسی مختلف در تصاویر سیاه و سفید، ترکیبات رنگی کاذب، عکس‌های رنگی مادون قرمز، استفاده از روش تبدیل HIS و روش‌هایی مثل نسبت‌گیری و تحلیل مولفه‌های اصلی و انواع طبقه‌بندی تصویر تا حدودی امکان‌پذی است. که این روش‌ها متعاقبا توضیج داده خواهند شد.
سنگ‌های رسوبی به دلیل ویژگی‌هایی مثل لایه‌بندی، هوازدگی ضعیف، وجو لایه‌هایی با رنگ و مقاومت متفاوت، ترکیب و نحوه دانه بندی و اندازه دانه‌ها باعث ایجاد خصوصیات فیزیکی متفاوت و ظهور اشکال منظم و خطی در تصاویر ماهواره‌ای می شوند. اشکال خطی در سنگ‌های رسوبی در مقایسه با اشکال برگ‌وارگی و خط‌وارگی در سنگ‌های دگرگونی بلندتر و از نظر تعداد کمتر بوده و باعث ایجاد تیغه‌ها و دره‌هایی پیوسته‌ای می‌شوند که مشخص کننده مناطق رسوبی است (گوپتا، 2003؛ آلواش و زیلگر، 1994؛ پراست، 2001).
سنگ‌های دگرگونی بوسیله چین‌خوردگی، برگ‌وارگی، ناهماهنگی ساختاری، خط‌وارگی، مقاومت در برابر فرسایش و رنگ و سطحی غیرهموار شناخته می‌شوند. سنگ‌های با درجه خفیف دگرگونی ممکن است از سنگ‌های رسوبی تشخیص داده نشوند.
شناخت سنگ‌های آذرین به علت اینکه بسیاری از توده‌های نفوذی مربوط به آن‌ها می توانند در ارتباط با کانسارسازی باشند، مهم است. سنگ‌های آذرین معمولا بوسیله نبود لایه‌بندی و داشتن بافتی هموژن و یگنواخت قابل تشخیص هستند. همچنین درارای درزه‌ها، گسل‌ها، دایک‌ها در طول حاشیه ها بوده و باعث ایجاد تفاوت در پوشش گیاهی و رطوبت سطحی می شوند. سنگ‌های آذرین خروجی با کمک اشکال زمینی آتشفشانی مانند گدازه‌ها مخروط‌ها، کراترها، دایک‌ها و دودکش های آتشفشانی مشخص می شوند. سنگ‌های آتشفشانی قدیمی تحت تاثیر هوازدگی قرار کرفته‌اند و بوسیله پوشش گیاهی و خاک پوشانده می شوند که تشخیص آن‌ها را مشکل می کند(گوپتا، 2003؛ پراست، 2001).
ب) تشخیص ساختارها : نرم‌افزار ENVI با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مطالعه ساختارهای زمین‌شناسی کاربرد زیادی دارد. شکل‌های ساختاری به اندازه‌ ده‌ها تا صدها کیلومتر بوسیه داده‌های ماهواره‌ای مورد مطالعه قرار می گیرند. هدف از این مطالعات شناخت ایین ساختارها تا حد امکان و اینکه چگونه تحت تاثیر عوامل مختلف و عوامل سطحی تشکیل شده‌اند، است. انواع ساختارهای زمین‌شناسی مثل چین‌خوردگی‌ها، گنبدها، درزه‌ها، شکستگی‌ها و گسل‌ها یا به طور کلی خطواره‌ها، دگرشیبی‌ها و ... در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص است که با استفاده از نرم‌افزار ENVI می توان آن ها را بارزتر نمود (گوپتا، 2003؛ پراست، 2001).
ج) اکتشاف نفت: از این نرم‌افزار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به منظور شناسایی ساختارهای تقدیسی، گنبدها، گسل‌ها و زون‌های شکستگی که تشکیل تله‌های نفتی ساختاری را می دهند، استفاده می شود. از این روش برای مطالعه اشکال زمین‌شناسی خاص، زهکشی خاک، پوشش گیاهی که می توانند نشانه ای برای شناخت تله‌های نفتیی احتمالی باشند استفاده می‌شود. گاهی نشت مواد هیدروکربنی در سطح زمین که باعث ایجاد دگررسانی های خاص و انومالی‌های ژئوبوتانی می شوند که با استفاده از تصاویر چندباندی در نرم‌افزار ENVI به مطالعه خصوصیات طیفی این تغییرات سطحی پرداخته می شود. (گوپتا، 2003؛ سابینز، 1997؛ پراست، 2001).
د) اکتشاف آب‌های زیرزمینی : برای اکتشاف آب‌های زیرزمینی اشکال سطحی گوناگونی در تصاویر دورسنجی قابل مشاهده است. بعضی از این اشکال مستقیما مربوطط به آب‌های زیرزمینی می شوند مثل چشمه ها، دریاچه‌ها، رطوبت سطحی خاک و پوشش گیاهی نابهنجار و بعضی به طور غیرمستقیم مانند وضعییت توپوگرافی منطقه، سیستم درزه‌ها و شکستگی‌های منطقه، تخلخل و نفوذپذیری سنگ و خاک؛ که با استفاده از نرم‌افزار ENVI و با کمک تصاویر ماهواره‌ای به این مهم پرداخته می شود.

کاربرد در اکتشاف کانسارها
داده‌های سنجش از دور به خاطر برخورداری از وسعت منطقه تحت پوشش و پوشش های چندطیفی و چند زمانی می توانند در شناسایی ایالت‌ها، کمربندها و مکان‌های کانه زایی مورد استفاده قرار گیرند. نقش سنجش از دور در اکتشاف کانسارها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1-نقشه برداری از واحدهای سنگ‌شناسی، چینه شناسی، خطواره‌های بزرگ و روندهای ساختاری در طول نواحی ای که احتمال کانسارسازی وجود دارد.
2-نقشه برداری الگوهای ساختاری و شکستگی های محلی که ممکن است تشکیل دهنده کانسارهای خاص باشند.
3-شناسایی مناطق دگرسان شده مرتبط با توده های کانسار
4-تهیه اطلاعات زمین شناسی پایه با استفاده از داده های سنجش از دور.
بسیاری از کانسارها در ارتباط با سازندهای خاص و یا واحدهای سنگ‌شناسی خاصی هستند. شناسایی این واحدهای سنگ‌شناسی و چینه شناسی توسط داده های سنجش از دورر می تواند به اکتشاف کانسارهای موجود در آنها کمک کند. همچنین تصاویر لندست، زمین شناسان را قادر می سازد تا ارتباط بین کانسارها و ساختارهایی خطی ناحیه ای را شناسایی کنند. در یک ایالت کانه زایی، تعدد شکستگی ها و خطواره راهنمای اکتشاف کانسار می توانند باشند، زیرا شکستگی ها یک مجرایی برای عبور سیالات کانه زا هستند. شکستگی های محلی نیز در تصاویر لندست و با استفاده از روش های مختلف پردازش تصویر در نرم افزار ENVI مثل استفاده از فیلترهایی که عوارض خطی را واضح می سازند قابل تشخیص هستند. البته با وجود اینکه عوارض ساختاری نقش مهمی در تشکیل مناطق معدنی دارند، همه این ساختارها لزوما در ارتباط با کانسارسازی نیستند، به همین علت ارتباط انها با دگرسانی های گرمابی در منطقه قدم بعدی در جهت اکشتاف می باشد.
در بسیاری از مناطق کانی سازی شده دگرسانی انجام گرفته که گاهی وسعت منطقه دگرسان شده تا چند برابر خود توده معدنی می باشد، که این یک راهنما در اکتشاف کانسار می باشد. دگرسانی ها یکی از مهمترین راهنماهای اکتشاف مواد معدنی می باشند که در نرم افزار ENVI با استفاده از روش های خاصی این مناطق شناسایی می شوند. لذا شناسایی باندهای جذب و بازتابش هر کانی ضروری می نماید.
تصاویر ماهواره لندست 7 با سنجنده ETM+ به منظور نقشه برداری از گروهی از کانی ها مثل رس‌ها، سولفات‌ها، کربنات‌ها، اکسیدها و ... مناسب هستند (کافمن، 1988). با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات طیفی سنگ ها و کانی ها در قسمت مادون قرمز حرارتی طیف الکترومغناطیسی قابل تشخیص هستند، از سنجنده های حرارتی مثل آستر که مربوط به ماهواره ترا است نیز می توان به منظور شناسایی دگرسانی های مرتبط به کانسارسازی استفاده نمود.
روشهای متداول پردازش تصویر می تواند در بارزسازی مناطق دگرسان شده و واحدهای سنگ‌شناسی خاص به کار رود. یکی از این روش ها نسبت باندها و تصاویر نسبت رنگی برای بالا بردن پاسخ طیفی کانی ها و کاهش پاسخ طیفی پوشش گیاهی است. به عنوان مثال آبرامر و برون (1985) با استفاده از تصاویر نسبت رنگی مناطق دگرسانی فیلیک و پتاسیک را از مناطق پروپیلیتیک و آرژیلیک جدا کردند. و موارد بسیار دیگر که مجال بیان نیست. اما مهمترین نسبت ها 1/3 لندست و 1/2 در آستر برای اکسیدهای آهن و 7/5 از لندست برای کانی های رسی و ... است.
با اینکه نسبت گیری باندها برای جداسازی مناطق دگرسان موفقیت امیز است ولی در بعضی مناطق پوشش گیاهی به خاطر شباهت طیفی دخالت می کند. برای رفع این مشکل از آنالیز مولفه های اصلی استفاده می شود. این روش برای جداشازی مناطق دگرسان شده بویژه برای اکتشاف کانسارهای مس پرفیری بسیار موفقیت آمیز است(رنجبر و همکاران، 2002).
در ادامه به بیان چگونگی انجام بعضی از عملیات بر روی تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI 4.2 پرداخته می شود

 

دانلود نسخه 4.3 نرم افزار :


 
 
 
 

> سریال خارق العاده آموزش زبان extra

6,800 تومان

> نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بانک‏،شهرداری،شرکت نفت و ... با پاسخنامه

5,000 تومان

> قلم قاری قرآن

75,000 تومان

> بلدرچین

5,000 تومان

> آموزش صوتي مكالمات تركي

5,000 تومان

> مجموعه عظیم آموزش بازاریابی و ایمیل مارکتینگ

10,000 تومان

> مترجم زبان كودكان

10,000 تومان

> پک 80 گیگ سمپل و لوپ آهنگسازی

50,000 تومان

> آموزش نگهداري آکواريوم

2,900 تومان

> آموزش رزمي موي تاي( اورجينال)

4,500 تومان

> آموزش تجوید و نغمات و دستگاه هاي قرآني

4,500 تومان

> مجموعه كامل «تكنولوژي فكر»

8,900 تومان

> بسته تندرستی1- آموزش طب سنتی و طب اسلامی

25,000 تومان

> آموزش نرم افزار حسابداری رافع7-اوريجينال

18,000 تومان

> آشنایی با ۴۰۰ خط تولید

16,000 تومان

> معجزه اي در افزايش قد اورجينال

6,000 تومان

> آموزش شارژ پرينتر

7,500 تومان

> آموزش زبان با مجموعه BBC

22,000 تومان

> آموزش کلیه نرم افزار های کمپانی ادوبی ورژن CS4

18,000 تومان

> آموزش دفاع شخصي در 3 DVD

6,000 تومان

> راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در هندوستان+رزومه

12,000 تومان

> آموزش حرفه طراحي و ساخت بنر تبليغاتي ويژه اينترنت

6,500 تومان

> خود آموز مکالمات ترکی آذربایجانی

8,000 تومان

> آموزش كاشت و توليد گوجه فرنگي

2,900 تومان

> اسرار قدرت فکر

6,000 تومان

> آموزش کامل تاسیس یک آتلیه عکاسی و عکاسی در آن

3,500 تومان

> مجموعه کامل آموزش لاغری و تناسب اندام

8,000 تومان

> پروژه کارافرینی صنایع فولاد

14,000 تومان

> پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید مفتول و سیم از طریق کشش

15,000 تومان

> پکیج خود اشتغالی و کار در منزل و 60 شغل پر در آمد

8,000 تومان

> فيلم آموزشي کامل نرم افزار تري دي مكس 3D MAX اورجينال

20,000 تومان

> معجزه ذهن برای رسیدن به وزن ایده آل

8,500 تومان